Uchwała nr XLIX/477/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2022

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę:
- nr LI/491/2022 z dnia 18.01.2022 r.
- nr LII/500/2022 z dnia 10.02.2022 r.
- nr LIII/508/2022 z dnia 22.03.2022 r.
- nr LIV/525/2022 z dnia 5.04.2022 r.
- nr LV/527/2022 z dnia 26.04.2022 r.
- nr LVI/542/2022 z dnia 24.05.2022 r.