ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów, pok. 12, 13

tel.: 32 324 84 47, 324 84 48
e-mail: referat.lokalowy@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

DRUKI

Do zakresu działania Referatu Lokalowego i Dodatków Mieszkaniowych w szczególności należy:

 • prowadzenie gospodarki mieszkaniowym zasobem Gminy w zakresie:
  - przydziału mieszkań,
  - przekwaterowań, w tym przede wszystkim ze względu na wyrok eksmisyjny lub ze względu na zły stan techniczny mieszkania;
 • współpraca z Zakładem Gospodarki Lokalowej w Mikołowie w zakresie realizacji polityki mieszkaniowej,
 • organizowanie i obsługa posiedzeń Zespołu ds. opiniowania przydziału lokali mieszkalnych,
 • przygotowywanie projektów umów najmu lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych, aneksów do tych umów oraz wypowiedzeń tych umów,
 • przygotowywanie projektów umów najmu lub nieodpłatnego używania powierzchni przeznaczonych na krótkotrwałe używanie w celach edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych, handlowo-usługowych oraz pod reklamy na terenie szkół i przedszkoli,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych i energetycznych, 
 • współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie oraz zarządcami i administratorami budynków mieszkalnych w Mikołowie w zakresie dodatków mieszkaniowych.