Nr MPZP

M_113

Nazwa planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Przelotowej i ul. Kąty w Mikołowie

Rejon

Bujaków

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

XLV/421/2021 z dnia 24.08.2021 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 5620 z 2.09.2021 r.

Status

obowiązujący od 3.10.2021 r.