Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Wiosennej w Mikołowie oraz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek, dla obszarów położonych w rejonie ul. Podleskiej, Rolniczej oraz Filaretów i Matejki