Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1034/251/21 w sprawie wprowadzenia zmian w "Regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Mikołów na podstawie umowy o pracę" wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 1693/138/18/2018 z dnia 11 lipca 2018 roku z późniejszymi zmianami