Uchwała nr XLVI/431/2021 z dnia 21 września 2021 r. w sprawie uchylenia załącznika Nr 2 Uchwały Nr XLV/412/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2021 i wprowadzenia skorygowanego załącznika Nr 2 Uchwały Nr XLV/412/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2021