Uchwała nr XLV/430/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Mikołowa