Uchwała nr XLV/428/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Mikołowie