Uchwała nr XLV/426/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Mikołowie