Uchwała nr XLV/415/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu