Petycja w sprawie wyznaczenia i realizacji przejścia dla pieszych oraz utworzenia sygnalizacji ostrzegawczej na ul. Przelotowej