Protokół nr XXII/22/2012 z dnia 25 września 2012 roku.