Protokół nr XVIII/15/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku.