Uchwała nr XLIII/394/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mikołowa wotum zaufania