Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 946/163/21 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy