Uchwała nr XLI/383/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie petycji o opinię Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego