Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 850/67/21 w sprawie powołania Komisji ds. inicjatywy lokalnej