Uchwała nr XL/369/2021 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Reta Śmiłowicka