Uchwała nr XXXIX/352/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich