Uchwała nr XXXIX/339/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok