Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Sołectwie Paniowy w dniu 20.03.2021