1. Pozytywna opinia RDOŚ dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Przelotowej i ul. Kąty w Mikołowie
 2. Pozytywna opinia PPIS dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Przelotowej i ul. Kąty w Mikołowie
 3. Pozytywna opinia RDOŚ dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, dla obszaru Gronie
 4. Uzgodnienie z RDOŚ zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa” dla obszaru położonego w rejonie ulic Gliwickiej i Rety Śmiłowickiej
 5. Pozytywna opinia dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, dla obszaru Gronie
 6. Uzgodnienie z PPIS zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa" dla obszaru położonego w rejonie ulic Gliwickiej i Rety Śmiłowickiej
 7. Pozytywna opinia PPIS dotycząca projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Kamionka – etap I - w obszarze ul. Katowickiej, ul. Owsianej, Doliny Jamny i granicy miasta
 8. Pozytywna opinia RDOŚ dotycząca projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Kamionka – etap I - w obszarze ul. Katowickiej, ul. Owsianej, Doliny Jamny i granicy miasta
 9. Uzgodnienie z PPIS zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Wiosennej w Mikołowie
 10. Uzgodnienie z RDOŚ zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Wiosennej w Mikołowie
 11. Uzgodnienie z PPIS zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek dla obszarów położonych: w rejonie ul. Podleskiej, Rolniczej oraz Filaretów i Matejki
 12. Uzgodnienie z RDOŚ zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek dla obszarów położonych: w rejonie ul. Podleskiej, Rolniczej oraz Filaretów i Matejki
 13. Pozytywna opinia dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Wiosennej w Mikołowie
 14. Pozytywna opinia RDOŚ dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Wiosennej w Mikołowie