Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 808/25/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Sieci Radiokomunikacyjnej Burmistrza Mikołowa