Nr MPZP

M_47

Nazwa planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa w granicy działki 678/41 przy ul. Bielskiej

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XLIII/864/2010 z dnia 02.03.2010 r.

Rejon

Gronie

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 102 poz. 1660 z dnia 08.06.2010 r.

Status

obowiązujący