Klub Radnych Obywatelskiego Komitetu Samorządowego - interpelacja w sprawie wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych do przeciwdziałania niskiej emisji (zanieczyszczeń powietrza) i innych działań