Przewodnicząca Rady Katarzyna Syryjczyk-Słomska wystąpiła do Burmistrza Mikołowa z prośbą o przedstawienie i omówienie na najbliższym posiedzeniu Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska tematyki działań podejmowanych przez Gminę Mikołów w ramach walki ze smogiem i niską emisją.