Radna Stanisława Hajduk-Bies:
- w związku z dyskusją dotyczącą tematu wiodącego sesji RM – działalności Śląskiego Ogrodu Botanicznego w 2018 roku, wnosi o przeprowadzenie ekspertyzy oddziaływania na środowisko utworzonego na ternie ŚOB pola golfowego;
- wystąpiła z zapytaniem, kto odpowiada za organizację Mikołowskiego Jarmarku Staroci? Czy sprzedający są kontrolowani pod kątem posiadania zezwolenia na handel bronią i bronią kolekcjonerską?