Radny Jarosław Sworzeń – nawiązał do problematyki wycinki drzew w okolicy planowanego Centrum Przesiadkowego. Zaapelował, aby w przyszłości na okoliczność większych wycinek prowadzonych przez miasto, informować mieszkańców z wyprzedzeniem w skondensowanej formie o planowanych działaniach, które docelowo mają służyć poprawie stanu środowiska. Ponadto zwrócił się z prośbą o zaktualizowanie wizualizacji graficznej dotyczącej planowanej inwestycji.