Radna Aneta Esnekier zwróciła uwagę, że na ul. Konopnickiej nasilający się ruch samochodowy z nadmierną prędkością stanowi coraz większe zagrożenie dla pieszych, zwłaszcza dzieci poruszających się ta drogą. Zwróciła się z wnioskiem o przeanalizowanie możliwości usytuowania znaku ostrzegającego, że na jezdni mogą pojawić się dzieci – znaku, który wynikałby z akcji społecznej, bez konieczności przeprowadzenia procedury zmiany oznakowania drogowego.