Radny Michał Rupik - interpelacja w sprawie miejsca do wyrzucania odpadów komunalnych