Radna Aneta Esnekier - interpelacja w sprawie stosowania w Mikołowie "Standardów dostępności ruchu pieszych dla miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM)"