Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Paniowy z dnia 5.03.2020 r.