Protokół nr 1/2020 z posiedzenia Rady Sołeckiej w Paniowach z dnia 13.02.2020 r.