Ogłoszenie o zebraniu Rady Sołeckiej Śmiłowic w dniu 7.02.2020