Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 371/330/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektu statutu Instytutu Mikołowskiego