Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 341/300/19 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa