Protokół nr 4/2019 z posiedzenia Rady Sołeckiej w Paniowach z dnia 03.09.2019 r.