Protokół nr 1/2019 z posiedzenia Rady Sołeckiej w Paniowach z dnia 15.03.2019 r.