Zarządzenie Burmistrza Mikołowa z dnia 13.09.2019 w sprawe wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczane urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.