1. Budowa stacji demontażu pojazdów oraz warsztatu samochodowego w miejscowości Orzesze na działce o nr ew. 1423/1

2. Przebudowa stacji elektroenergetycznej SE 110/6kV „Budryk” w Ornontowicach

3. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Huapol Solar Group Sp. z o.o.

4. Granulacja odpadów po produkcji krążków gumowych do sieci rybackich oraz separacja elementu tekstylnego od gumy - Made For Fishing Michał Wyrwa