Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Dzielnicy Kamionka w dniu 13.09.2019