POSTANOWIENIE Nr 406/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ III z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Mikołów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.