POSTANOWIENIE Nr 405/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ III  z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Mikołowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych