Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 242/201/19 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola nr 8 im. Czerwonego Kapturka w Mikołowie ul. L. Waryńskiego 28a