Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 235/194/19 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr 183/142/19 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu na opracowanie systemu identyfikacji miejskiej (SIM) dla Miasta Mikołów