Uchwała nr XXXVII/918/2013 z dnia 17.12.2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu