Petycja skierowana do Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie remontu ulic Lipowej, Klonowej i Jaworowej oraz bezpieczeństwa dzieci korzystających z placu zabaw przy ul. Klonowej