Uchwała nr III/24/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2019

Uchwała nr III/23/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2030