Uchwała nr XXV/552/2016 z dnia 16.12.2016 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2017 rok

Uchwała nr XXV/551/2016 z dnia 16.12.2016 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028