Radna Ewa Chmielorz, radna Agnieszka Fiola - interpelacja dotycząca interwencji w sprawie wywozu odpadów wielkogabarytowych